ที่ตั้ง

29/2-3 โซน B ถนนสิงหราช
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์

โทรศัพท์: + 66 (0) 53 326 214

ติดต่อสอบถาม