อยากเชิญชวนทุกท่าน หากมาเชียงใหม่ มาร่วมงานสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร 9-12 สิงหาคม 2562 ที่เชียงใหม่กันนะคะ