การเข้าร่วมเจรจาและหารือ เรื่อง Online Marketing กับผู้ดำเนินการ Application Tag Thai

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นางรัตนดา ชูบาล รองประธานสมาพันธ์ฯ ได้เข้าร่วมเจรจาและหารือ เรื่อง Online Marketing กับผู้ดำเนินการ application Tag Thai พร้อมด้วย ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด และ นางสาวสุทธิวรรณ อมาตยกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม