บรรยายพิเศษเรื่อง “น้ำพุร้อนไทย”

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นายปรีชา พูลโภคผล กรรมการสมาพันธ์ฯ ในนาม ประธานชมรมสโมสรน้ำพุร้อนไทย ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษเรื่อง “น้ำพุร้อนไทย” ในงาน 2019 China Hot Spring Tourism Industry Development International Forum ณ Evergrande Venice Resort Qidong ประเทศจีน ซึ่งมีผู้ร่วมฟังการบรรยายมากกว่า 300 คน