การเปิดงาน 2019 China Hot Spring Tourism Industry Development International Forum

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นายปรีชา พูลโภคผล กรรมการสมาพันธ์ฯ ในนาม ประธานชมรมสโมสรน้ำพุร้อนไทย ได้ลงนามในความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้กับ ประธาน China Hot Spring Tourism Association และประธานสโมสรน้ำพุร้อนญี่ปุ่น พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดงาน 2019 China Hot Spring Tourism Industry Development International Forum ณ Evergrande Venice Resort Qidong ประเทศจีน ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 300 คน