การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Thai Spa & Wellness”

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์ฯ ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษ เรื่อง “Thai Spa & Wellness” ในงาน 2019 China Hot Spring Tourism Industry Development International Forum 2019 ณ Evergrande Venice Resort Qidong ประเทศจีน ซึ่งมีผู้ร่วมฟังการบรรยายมากกว่า 300 คน